R E G I S T R E E R I M I N E
Andmete allikas:

Mida teha registrist kustutatud sõidukiga ?
(nt. musta vene numbriga mootorrattad)

Eestis enne 1993. aasta 1. novembrit väljaantud mootorsõidukite ja nende haagiste tehnilised passid, tehnilised talongid ja registreerimistunnistused kehtisid 2001. aasta 30. juunini. Kui 2002. aasta 1. jaanuariks ei olnud nimetatud dokumendid uuendatud, kustutati mootorsõiduk ja selle haagis liiklusregistrist. Registrist kustutatud sõidukite uuesti registreerimine toimub esmase registreerimisena. Vajalikud sõiduki registreerimise alusdokumendid on: 1) sõiduki omaniku või tema esindaja poolt sõiduki omaniku nimel esitatud kirjalik avaldus; 2) sõiduki registreerimiseelse ülevaatuse akt 4) sõiduki seaduslikku omandamist või valduse saamist tõendav dokument 6) sõiduki registreerimistunnistus kasutatud sõiduki registreerimisel; 8) kehtiv liikluskindlustuspoliis; 9) ekspertiisiakt ümberehitatud või üksikkorras valmistatud sõiduki korral; 10) seaduses ettenähtud juhtudel riigilõivu ja maksu (mootorsõidukimaks, raskeveokimaks vm) tasumist tõendav dokument. Sõiduki registreerimise riigilõiv on 1000.- Mootoratta registreerimismärgi väljastamise riigilõiv on 300.-

Mis on unikaalse mootorratta registreerimismärk ?
(vaata näidist siit)

Tüüp B3 - unikaalse mootorratta registreerimismärk. Väljastatakse arhivaarse väärtusega mootorrattale. Unikaalse sõiduki registreerimismärgi väljastame vähemalt 25 aastat tagasi valmistatud sõidukile Eesti Vanatehnikaklubide Liidu poolt aktsepteeritud ekspertide poolt väljastatud sertifikaadi alusel. Registrikande muudatuse vormistamise riigilõiv on 200 krooni ja registreerimismärgi väljastamise lõiv 600 krooni.

Mis on "sõiduki seaduslikku omandamist või valduse saamist tõendav dokument", mida ARK nõuab registrist kustutatud sõiduki uuesti registrisse lisamise puhul ?

Sõiduki seaduslikku omandamist või valduse saamist tõendavaks dokumendiks võib olla müügileping, kinkeleping, päranduse saamist tõendav dokument vm. "Dokumendi" mõiste eeldab, et mis tahes teave on jäädvustatud teabekandjale (N.: paberkandjal, digitaalsel kandjal)

Kas on võimalik ka omaniku vahetus teha taasregistreerimise käigus ?

Registrist kustutatud sõiduki uuesti registreerimisel saab vormistada kohe ka omanikuvahetuse. Sõiduki registreerimise riigilõiv (+omanikuvahetus) on 1000 krooni ja registreerimismärgi väljastamise riigilõiv (mootorratas) 300 krooni.

Mis ARK-s praegu midagi maksab ?
(andmed 01.10.2002 seisuga)

Sõiduki registreerimine (ilma registreerimismärgita) 1000 EEK
Mootoratta registreerimismärgi väljastamine 300 EEK
Registrikande muudatuse vormistamine * 200 EEK
Omaniku vahetuse vormistamine 600 EEK
Mootoratta registreerimismärk (üksikorras valmistatud) 2500 EEK
Unikaalse mootorratta registreerimismärgi väljastamine 600 EEK
* - muudatused sõiduki omaniku või sõiduki andmetes (nt. omaniku aadress muutub, sõiduki värvi muutmine) kasutaja lisamine või ärajätmine, registreerimismärgi vahetus